Dobra kadra Informacje

Akredytacja

Informacje

Szczegółowe informacje dotyczące szkoleń organizowanych przez Centrum Kształcenia „Dobra Kadra”:

  1. Jedyną formą zgłoszenia się na szkolenie jest wypełnienie formularza on – line znajdującego się przy konkretnym szkoleniu.
  2. Po przesłaniu do Centrum formularza, otrzymujecie Państwo mailem informację o tym, że formularz został przyjęty. (nie jest to jednoznaczne z zakwalifikowaniem na dane szkolenie).
  3. Po uiszczeniu wpłaty za szkolenie otrzymujecie Państwo informację potwierdzającą dokonanie wpłaty oraz kwalifikację na szkolenie.
  4. Po zamknięciu naboru wszyscy uczestnicy, którzy zgłosili się i uiścili opłatę dostają ostateczne zaproszenie na dane szkolenie ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi daty, godziny i miejsca szkolenia.
  5. Opłata za szkolenie obejmuje: dydaktykę, materiały szkoleniowe, przerwę kawową.
  6. W zgłoszeniu on-line jest możliwość zaznaczenia rezerwacji noclegu. Centrum pośredniczy w rezerwacji miejsc noclegowych, natomiast koszty w całości pokrywają uczestnicy.
  7. Nocleg, przejazd i wyżywienie uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
  8. Ilość godzin szkoleniowych jest podawana w godzinach dydaktycznych (45 min.).