Dobra kadra

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA LOGOPEDYCZNA

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA LOGOPEDYCZNA

Różne oblicza zaburzeń artykulacji w aspekcie teoretycznym i praktycznym

Centrum kształcenia "Dobra Kadra" serdecznie zaprasza

26 października 2019r

250 zł (wpłata do 31 lipca br.) 280 zł (wpłata po 31 lipca br.)
Warszawa

(szczegółowy adres zostanie podany wkrótce)

Koszt konferencji obejmuje uczestnictwo w części wykładowej i udział w jednym 3-godz. warsztacie (do wyboru).

Tematyka warsztatów:

dr Agnieszka Banaszkiewicz - Ćwiczenia podniebienia miękkiego w terapii zaburzeń artykulacji, nosowania zamkniętego i otwartego.
mgr Maria Foryś - Działania neurologopedy w poradnictwie psychologiczno - pedagogicznym z wykorzystaniem Platformy Badań Zmysłów.
mgr Magdalena Mazur - Słuch fizyczny a słuch centralny.
mgr Karolina Nowak - Kuna - Pomoce logopedyczne w terapii dyslalii
dr Łucja Skrzypiec i mgr Bogumiła Wilk - Czy można uczyć mówienia i czytania jednocześnie
dr Anna Walencik - Topiłko - „Zabawy głosem” – ćwiczenia oddechu, fonacji i artykulacji w pracy z dzieckiem

PRELEGENCI:

Program:

8.00-9.00
Rejestracja uczestników
9.00-9.35
dr Agnieszka Banaszkiewicz

Zaburzenia artykulacji, dyslalia, a może dysglosja – wciąż aktualne problemy terminologiczne

9.35-10.10
mgr Bożenna Odowska-szlachcic

Związek  funkcji oro-motorycznych z rozwojem artykulacji

10.10-10.45
mgr Magdalena Mazur

Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego CAPD/APD

10.45-11.00
Przerwa kawowa
11.00-11.35
dr Anna Walencik-Topiłko

Ćwiczenia wstępne w terapii zaburzeń artykulacji – wskazówki metodyczne i rozwiązania praktyczne

11.35-12.10
dr Łucja Skrzypiec

Nabywanie mowy a umiejętność zabawy

12.10-12.45
mgr Maria Foryś

Dysleksja rozwojowa jako zaburzenie języka i mowy

12.45-13.15
Przerwa obiadowa
14.00-17.00
Warsztaty (max.20 os. grupy)

ZGŁOSZENIE NA KONFERENCJĘ

Dane do faktury:

UWAGA: Osoby biorące fakturę imienną bądź na swoją firmę wypełniają tylko część pt. NABYWCA

NABYWCA:

ODBIORCA:

Proszę zaznaczyć jeden z poniższych warsztatów, w którym chcecie Państwo uczestniczyć

Podczas konferencji wybieram posiłek: