Dobra kadra Szkolenia logopedów » Szkolenia

Szkolenia logopedów » Szkolenia

Nowe szkolenia w ofercie
Uszkodzenia korowe - perspektywa diagnostyczno-terapeutyczna w pracy logopedyczno-pedagogicznej
Masaż logopedyczny od podstaw - podejście praktyczne (termin dodatkowy)
Pozycja spoczynkowa języka
Profilaktyka logopedyczna w przedszkolu
Uszkodzenia narządu słuchu - diagnoza i terapia logopedyczna
Temat szkolenia
Ankyloglossia u noworodków i niemowląt
Badania słuchu w pracy logopedy
Co ma ucho do gadania®
Co robić gdy małe dziecko nie mówi
Czary Mary czyli wywołanie głoski R poprzez transformację dziąsłowego D
Diagnoza i terapia dzieci z opóźnionym rozwojem mowy.
Diagnoza i terapia logopedyczna dysfagii neurogennych u osób dorosłych.
Diagnoza i terapia najczęstszych zaburzeń artykulacji
Diagnoza i terapia zaburzeń mowy u osób dorosłych chorych neurologicznie
Diagnoza i terapia zaburzeń rozwoju mowy u dzieci chorych neurologicznie
Diagnoza logopedyczna dzieci z różnymi zaburzeniami mowy
Diagnoza logopedyczna oraz metody wywoływania głosek
Diagnoza terapeut.-logop. pacjenta z uszk. neurologiczn. mózgu na bazie dok.med.(TK, MRI głowy). Funkcje kory mózgowej.
Dysfagia w neonatologii i pediatrii
Dyslalia – postępowanie logopedyczne w przypadku nienormatywnej wymowy głosek [f, v, x] oraz [l], braku automatyzacji głosek dentalizowanych, przyśpieszonego tempa mówienia, zaburzeń kinestezji artykulacyjnej
Dyzartria wyzwaniem dla logopedy
Efektywne metody terapii rotacyzmu
Efektywne postępowanie w przypadku sygmatyzmu właściwego (wymowa międzyzębowa, sygmatyzm boczny, przyzębowy, itd.)
Elementy fizjoterapii w terapii logopedycznej - wprowadzenie
Funkcje motoryczne narządów mowy w diagnozie, profilaktyce logopedycznej i terapii logopedycznej w szczególności w terapii seplenienia międzyzębowego
Funkcje słuchowo-językowe w procesie uczenia się. Praca z dzieckiem z CAPD.
Guguhopla, od zabawy do mówienia. Od samogłoski do zdania obrazkowo-literowego. Propozycja autorska
Integracja Bilateralna - program szkolny
Istota i terapia jąkania
Jak efektywnie prowadzić terapię logopedyczną w przypadku wady zgryzu lub rozszczepu?
Jak pomóc dziecku z problemami w mówieniu
Jak rozpocząć pracę logopedy-informacje praktyczne wzbogacone o autorskie materiały niezbędne w organizacji profesjonalnej pracy terapeutycznej.
Jak skutecznie zaangażować rodzica w terapię dziecka z ORM - warsztat umiejętności praktycznych
KINESIOTAPING w LOGOPEDII i FIZJOTERAPII STOMATOLOGICZNEJ z oklejeniami dla mięśni mimicznych z analizą ich wpływu na wymowę dźwięków, aktywność żuchwy
Logopeda na start!
Logopedyczna diagnoza i terapia zaburzeń układu ruchowego narządu żucia
Logorytmika w praktyce. Zastosowanie w profilaktyce językowej.
Logorytmika w praktyce. Zastosowanie w terapii opóźnień w rozwoju mowy oraz w terapii dyslalii.
Maluch z opóźnionym rozwojem mowy – diagnoza i terapia
Masaż logopedyczny od podstaw - podejście praktyczne
Masaż logopedyczny od podstaw - podejście praktyczne (termin dodatkowy)
Metoda Integracji Sensorycznej we wspomaganiu rozwoju mowy u dzieci z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego. Dysfunkcje orofacjalne i ich wpływ na rozwój komunikacji słowno-językowej.
Mutyzm wybiórczy, diagnoza i oddziaływanie. Pomoc psychologiczna dziecku i jego rodzinie.
Niemowlak u logopedy – diagnoza, profilaktyka i wczesna stymulacja
Ortodoncja w logopedii. Zastosowanie ortodontycznej oceny warunków zgryzowych zewnątrz- i wewnątrzustnych w logopedycznej praktyce.
Pozycja spoczynkowa języka
Profilaktyka logopedyczna w przedszkolu
Programowanie języka w oparciu o naturalne wychowanie językowe Zastosowanie metody narracji i dialogu w terapii i profilaktyce logopedycznej
Przychodzi dziecko do logopedy - jak przeprowadzić profesjonalne badanie logopedyczne
Rehabilitacja zaburzeń głosu
Skuteczne metody logopedyczne w wybranych problemach dyslalii - rotacyzm, kappacyzm, gammacyzm, mowa bezdźwięczna, brak artykulacji głosek [t, d], substytucja wybranych samogłosek ustnych
Skuteczne utrwalanie głosek w terapii zaburzeń artykulacji
Spektrum zaburzeń autystycznych w diagnozie i terapii logopedycznej
Strategie sensoryczne w diagnozie i terapii zaburzeń neurorozwojowych
Systemy komunikacji alternatywnej i wspomagającej - wprowadzenie
Techniki regulacji procesu ślinienia w logopedii
Terapia jąkania u dzieci w wieku szkolnym
Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno-twarzowych.
Trening karmienia logopedycznego od podstaw
Uszkodzenia korowe - perspektywa diagnostyczno-terapeutyczna w pracy logopedyczno-pedagogicznej
Uszkodzenia narządu słuchu - diagnoza i terapia logopedyczna
Wczesna diagnostyka i mioterapeutyczna stymulacja zaburzeń oralnych u noworodków i niemowląt - nowe podejście
Wczesna interwencja logopedyczna dzieci do 3 r ż. Praktyka bez teorii- część II.
Wczesna interwencja logopedyczna dzieci do 3 r.ż. - praktyka bez teorii-I część.
Wprowadzenie do treningu jedzenia i karmienia - MODUŁ I
Wprowadzenie do treningu jedzenia i karmienia - MODUŁ II: Wczesne zaburzenia funkcji oralnych – diagnoza, postępowanie terapeutyczne
Wspieranie funkcji prelingwalnych w praktyce logopedy - wczesna opieka logopedyczna nad dzieckiem od 0 do 2 r.ż.
Wspomaganie rozwoju mowy i komunikacji z wykorzystaniem elementów metody werbo-tonalnej
Wspomaganie rozwoju mowy osób z autyzmem
Wspomaganie rozwoju mowy osób z niepełnosprawnością intelektualną
Wspomaganie rozwoju mowy przez ruch
Wykorzystanie elementów metody verbotonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunkacj językowej cz.1
Wykorzystanie Nowego Testu do badania inteligencji niewerbalnej SON-R 2-8 w diagnozie psychologiczno-logopedycznej dziecka
Zabawy sensoryczne na cztery pory roku - warsztat praktyczny
Zaburzenia mowy w przebiegu schorzeń dezintegracyjnych i neurodegeneracyjnych
Zaburzenia przetwarzania słuchowego jako nowe spektrum zaburzeń na poziomie CUN - diagnoza i terapia
Zaburzenia rozwoju mowy na tle zespołów genetycznych
Zespoły otępienne: charakterystyka zaburzeń językowych i poznawczych. Diagnoza i terapia chorych.