Dobra kadra Szkolenia dla psychologów i pedagogów » Szkolenia

Szkolenia dla psychologów i pedagogów » Szkolenia

Temat: Wspomaganie wzorca grafomotorycznego u dzieci w wieku przedszkolnym na bazie programu SIhand
Kategoria:
Prowadzący: mgr Agnieszka Rosa
Prowadzący - dodatkowe informacje:

pedagog, terapeuta zajęciowy, terapeuta integracji sensorycznej, nauczyciel akademicki, ortoptystka, autorka Arkusza diagnozy sprawności ręki©

Czas trwania: 30 godz.(3 dni)
Godziny zajęć: I dzień: 09.00-15.00, II dzień:9.00-18.00, III dzień: 9.00-16.00
Cena: 600.00 zł
Nabór: otwarty

Program oparty na badaniach naukowych wzorców grafomotorycznych i metodzie SIhand®

 

Podczas szkolenia znajdziesz odpowiedzi na pytania:

- czym tak naprawdę jest terapia ręki?

- czy terapia ręki to praca z tylko z ręką?

- jak prowadzić zajęcia grupowe rozwijające sprawność ciała i ręki u dziecka?

- jak pomagać a jak nie przeszkadzać w rozwoju chwytu pisarskiego?

- dlaczego tak ważne było określenie wzorców grafomotorycznych i jak mogę wykorzystać tę wiedzę w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym?

- dlaczego chwyt pisarski zaczyna się w stopachJ?

Odbiorcy:

pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, nauczyciele przedszkolni i wczesnoszkolni

Program:

 • Czym jest terapia ręki?

 • Przedstawienie czynników zaburzających pracę ręki

 • Czynniki warunkujące rozwój sprawności grafomotorycznych

 • Miejsce sprawności ręki w rozwoju psychomotorycznym dziecka

 • Anatomia i fizjologia ręki- wprowadzenie do zagadnienia

 • Kontrola posturalna a funkcje ręki i sprawność grafomotoryczną 

 • Jak znaleźć dobrą pozycję do pracy dla dziecka?

 • Aktywne siedzenie a terapia ręki

 • Wpływ obniżonego napięcia mięśniowego na rozwój małej motoryki

 • Warsztat: ocena stabilizacji centralnej u dzieci

 • Warsztat: zabawy wzmacniające mięśnie posturalne u dzieci

 • Uczenie się czynności motorycznych

 • Praksja a sprawność ręki

 • Warsztat: ćwiczenia praktyczne usprawniające funkcje ręki

 • Wpływ zaburzeń  integracji sensorycznej  na rozwój małej i dużej  motoryki

 • Terapia ręki w dążeniu do samoobsługi

 •  Warsztat: Bajki- pomagajki© czyli zabawy rozwijające umiejętności samoobsługowe

 • Warsztat:  prezentacja zabaw i gier rozwijających sprawność ciała, ręki i grafomotorykę

 • Rozwój chwytu pisarskiego u dziecka

 • Chwyt pisarski a chwyt fizjologiczny

 • Omówienie wzorców grafomotorycznych dziecka od 1,5 do 6 r. ż

 • Zapoznanie z założeniami programu SIhand®

 • Chwyt pisarski jako funkcja

 • Analiza postawy ciała, ruchu rąk podczas pisania u dzieci prawo i leworęcznych oraz innych czynności manualnych

 • Analiza rysunku dziecka w kontekście sprawności grafomotorycznych

 • Przygotowanie ciała i ręki do pisania – budowanie prawidłowej stabilizacji

 • Warsztat: zastosowanie Opaski grafomotorycznej©  w terapii ręki oraz podczas nauki pisania

 • Praca z dzieckiem leworęcznym