Dobra kadra Szkolenia dla psychologów i pedagogów » Szkolenia

Szkolenia dla psychologów i pedagogów » Szkolenia

Temat: W świecie zmysłów – metody aktywizacji dziecka z głęboką niepełnosprawnością intelektualną
Kategoria:
Prowadzący: mgr Sylwia Żebrowska, mgr Renata Wolska
Prowadzący - dodatkowe informacje:

mgr Sylwia Żebrowska – pedagog specjalny, terapeuta Integracji Sensorycznej, nauczyciel terapii pedagogicznej

mgr Renata Wolska – pedagog specjalny, neurologopeda

Czas trwania: 1 dzień (9 godz.)
Godziny zajęć: 09.00-16.00
Cena: 190.00 zł
Nabór: otwarty

Odbiorcy:

Pedagodzy specjalni, terapeuci, osoby wspomagające rozwój dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.

 

Program:

  1. Dzień w Ośrodku Rewalidacyjno – Wychowawczym.
  2. Stymulacja polisensoryczna metodą Porannego Kręgu wg Jacka Kielina (film).
  3. Zajęcia i formy stymulacji aktywizujące wychowanków w czasie zajęć grupowych (zdjęcia).
  4. Sposoby komunikowania się dziecka z niepełnosprawnością głęboką. Wspomaganie komunikacji. (Prezentacja pomocy)
  5. Techniki stosowane w karmieniu terapeutycznym. Pomoce usprawniające proces samodzielnego jedzenia. (Prezentacja pomocy)
  6. Indywidualne zajęcia terapeutyczne – rola zespołu terapeutycznego.
  7. Nauczanie indywidualne w domu wychowanka.
  8. Zajęcia integracyjne dla grup rewalidacyjno – wychowawczych (zdjęcia, prezentacja). Przeprowadzenie jednego ze scenariuszy zajęć integracyjnych z uczestnikami szkolenia.
  9. Narzędzia diagnostyczne do oceny funkcjonowania dziecka z głęboką niepełnosprawnością intelektualną.