Dobra kadra Szkolenia dla psychologów i pedagogów » Szkolenia

Szkolenia dla psychologów i pedagogów » Szkolenia

Temat: Terapia niedyrektywna dzieci autystycznych i dzieci z zaburzeniami zachowania cz.I i II
Kategoria:
Prowadzący: dr Maria Piszczek
Prowadzący - dodatkowe informacje:

psycholog kliniczny

Czas trwania: 2 x 2 dni (32 godz.)
Godziny zajęć: I dzień: 10.00.-17.00.; II dzień: 9-13
Cena: 500.00 zł
Termin: 2021-11-20 - 2021-11-21
Nabór: otwarty

 

Odbiorcy:

psychologowie, pedagodzy, nauczyciele, wychowawcy, opiekunowie i rodzice pracujący z dziećmi autystycznymi i głębiej upośledzonymi umysłowo, u których występują zaburzenia zachowania, studenci

Cel:

Przygotowanie do stosowanie w praktyce metod terapii niedyrektywnej; poznanie zasad konstruowania programu pracy z dzieckiem i oceny jego efektów.

Program:

1.      Rozwój społeczno-emocjonalny we wczesnym dzieciństwie.

2.      Pierwsze objawy autyzmu. Diagnoza różnicowa.

3.      Klasyfikacja autyzmu wg OS. Nikolskiej.

4.      Nawiązanie kontaktu i rozbudzenie aktywności poznawczej dziecka.

5.      Różne formy interakcji z dzieckiem autystycznym.

6.      Wykorzystanie metod terapii zabawą w pracy z dziećmi autystycznymi.

7.      Lęki, agresja, samoagresja, stereotypy w autyźmie i w innych zaburzeniach okresu dziecięcego (diagnoza i metody terapii).

8.      Rozwój mowy dzieci autystycznych (rozumienie mowy i pobudzanie aktywności słownej).

9.      Przygotowanie do nauki pisania i czytania.

10.    Ocena gotowości do podjęcia nauki w szkole.

11.    Współpraca z rodziną dziecka.

12.    Omówienie zasad konstruowania programu terapii i oceny jego efektywności.

13.    Analiza indywidualnych przypadków opracowanych przez uczestników szkolenia.

14.    Analiza indywidualnego stylu pracy z dzieckiem.

UWAGA: Cena 500 zł obejmuje obie części szkolenia. Całe szkolenie składa się z dwóch części i trwa 2 x po 2 dni (32 godz.)

UWAGA! TERMIN II części: 04-05 grudnia 2021r.