Dobra kadra Szkolenia dla psychologów i pedagogów » Szkolenia

Szkolenia dla psychologów i pedagogów » Szkolenia

Temat: Metoda Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne - warsztat szkoleniowy I st.
Kategoria:
Prowadzący: mgr Bożena Kisiel , mgr Alicja Wilkołazka
Prowadzący - dodatkowe informacje:

mgr Bożena Kisiel - psycholog, superwizor Polskiego Towarzystwa Psychologicznego , trener, nauczyciel Metody Ruchu Rozwijającego - posiada certyfikat  wydany  przez   International Sherborne Foundation  (nr 11/1994) w Bristolu

mgr Alicja Wilkołazka - psycholog, psychoterapeuta, superwizor psychoterapii  Polskiego Towarzystwa Psychologicznego , trener,  nauczyciel Ruchu Rozwijającego - posiada certyfikat   wydany  przez   International Sherborne Foundation  (nr 10/1994) w Bristolu

Czas trwania:
Godziny zajęć: I dzień: 16.00-20.00, II dzień: 09.00-19.00, III dzień: 9.00-14.00
Cena: 500.00 zł
Nabór: otwarty

Program autorski Bożeny Kisiel i Alicji Wilkołazkiej   prowadzony z upoważnienia International Sherborne Co-operation  (ISCO) w Wielkiej Brytanii

Cel:

Przygotowanie uczestników zajęć do rozpoczęcia pracy metodą Ruchu Rozwijającego (MRR)

Metoda Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne to system różnorodnych doświadczeń ruchowych, nastawionych na stymulowanie rozwoju dziecka (szczególnie sfery emocjonalnej i społecznej). Metoda ta jest również stosowana w pracy z młodzieżą i osobami dorosłymi.

Cel główny:

Przygotowanie uczestników zajęć do rozpoczęcia pracy metodą Ruchu Rozwijającego   bazującego na pracy Weroniki Sherborne.

Cele szczegółowe:

  • zapoznanie uczestników zajęć z założeniami teoretycznymi metody,
  • uczestniczenie uczestników zajęć w modelowej sesji ruchowej ,,
  • wyposażenie uczestników w umiejętność analizy różnych aspektów ruchu
  • omówienie możliwości wykorzystania metody w pracy terapeutycznej

Program:

1. Omówienie założeń teoretycznych metody. Prezentacja filmów video.

2. Przygotowanie do sesji ruchowej – doświadczenia  ilustrujące zasady RR.

3. Sesja Ruchu Rozwijającego oraz  analiza doświadczeń emocjonalnych z sesji RR.

4. Projektowanie przez uczestników warsztatu własnych scenariuszy zajęć.

5. Przeprowadzenie przez uczestników sesji wg opracowanych scenariuszy.

6. Możliwości wykorzystania metody Ruchu Rozwijającego.

Uwaga:

Uczestnicy  szkolenia I stopnia otrzymują zaświadczenia o uczestnictwie w warsztatach (z adnotacją o prawie do prowadzenia zajęć).

Zaświadczenia o ukończeniu warsztatów nie uprawniają do prowadzenia szkoleń w zakresie Ruchu Rozwijającego.