Dobra kadra Szkolenia dla psychologów i pedagogów » Szkolenia

Szkolenia dla psychologów i pedagogów » Szkolenia

Temat: Moje 7 zmysłów. Zastosowanie metody integracji sensorycznej w pracy nauczyciela przedszkola/ żłobka. Założenia, strategie, SOS. Wspieranie rozwoju sensorycznego małego dziecka.
Kategoria:
Prowadzący: mgr Natalia Górka
Prowadzący - dodatkowe informacje:
Czas trwania: 1 dzień (10 godz.)
Godziny zajęć: 9.00-17.00
Cena: 260.00 zł
Nabór: otwarty

Odbiorcy:

Warsztat dla nauczycieli, opiekunów w żłobku i przedszkolu, studentów kierunków pedagogicznych, logopedów, studentów logopedii i pedagogów mający na celu przedstawienie podstawowych założeń i praktycznych sposobów postępowania terapeutycznego w zakresie wykorzystania metody integracji sensorycznej w pracy nauczyciela przedszkola/ żłobka.

Program:

 I. TEORIA:

1. Polisensoryczny rozwój układu nerwowego dziecka. Wprowadzenie do teorii i praktyki sensorycznej w przedszkolu/ żłobku.

2. Nauczycielskie sensoryczne SOS

3. Rozróżnienie poszczególnych grup zaburzeń sensorycznych:

   • zaburzenia modulacji sensorycznej;

   • zaburzenia różnicowania sensorycznego;

   • zaburzeń ruchowych na bazie sensorycznej: dyspraksji oraz zaburzeń posturalnych.

4. Elementy Integracji Sensorycznej w praktyce zawodowej nauczyciela przedszkola (żłobka). Postępowanie terapeutyczne z dzieckiem z zaburzeniami SI:

   • na czym polega diagnoza i terapia procesów sensorycznych?;

   • co to jest dieta sensoryczna? (program przedszkolny/ żłobkowy);

   • jakie problemy wychowawcze najczęściej współwystępują z zaburzeniami integracji   sensorycznej?

   • jak rozmawiać z rodzicami oraz personelem placówki o problemach sensorycznych dziecka?

   • sposoby organizowania przestrzeni i warunków pracy w placówce pod kątem dziecka z  nieprawidłowościami sensorycznymi (strategie postępowania: kącik wyciszenia, omówienie zastosowania wybranych pomocy terapeutycznych);

   • prewencja.

5. Sensologopedia jako propozycja działań terapeutycznych w placówce przedszkolnej/ żłobku. Wpływ integracji sensorycznej na komunikację, zachowania oralne oraz problemy żywieniowe dzieci.

II. PRAKTYKA:

1. Zabawy i aktywności sensoryczne: Moje 7 zmysłów. Zabawy stymulujące wzrok, słuch, smak, węch, dotyk, równowagę i czucie głębokie.

2. Sensologopedia. Strategie pracy z dziećmi z zaburzeniami integracji sensorycznej i w obszarze sfery oralnej ze szczególnym uwzględnieniem wybiórczości pokarmowej.