Dobra kadra Szkolenia dla psychologów i pedagogów » Szkolenia

Szkolenia dla psychologów i pedagogów » Szkolenia

Temat: Diagnoza rozwoju i ocena funkcjonowania dziecka w wieku 0-3 lat
Kategoria:
Prowadzący: dr Maria Piszczek
Prowadzący - dodatkowe informacje:

psycholog kliniczny

Czas trwania: 2 dni (16 godz.)
Godziny zajęć: I-dzień: 10-17; II-dzień: 09-14
Cena: 350.00 zł
Termin: 2021-11-27 - 2021-11-28
Nabór: otwarty

Odbiorcy:

psychologowie, pedagodzy pracujący z małymi dziećmi niepełnosprawnymi

Cel:

- Przygotowanie uczestników do wczesnego wykrywania nieprawidłowości w rozwoju dziecka.

- Przekazanie wiedzy i kształtowanie umiejętności niezbędnych do wykorzystania wielospecjalistycznej,   kompleksowej diagnozy w procesie planowania i realizowania działań wspomagajacych rozwój dziecka.

- Przygotowanie uczestników do przeprowadzania oceny efektywnosci indywidualnych programów wspomagania rozwoju dziecka.

Program:

1. Proces diagnostyczny i różne rodzaje diagnoz (diagnoza nozologiczna, neurologiczna, psychiatryczna, biomedyczna, psychometryczna, funkcjonalna, diagnoza dla celów wczesnego wspomagania rozwoju).

2. Klasyfikacja diagnostyczna zaburzeń psychicznych i rozwojowych w okresie niemowlęctwa i wczesnego dzieciństwa (DC-0-3R).

3. Skala Ocen zachowań Noworodka opracowana przez T.B. Brazeltona, wrodzone kompetencje społeczne.

4. Stałość ilorazów inteligencji u małych dzieci, dodatkowe wskaźniki diagnostyczne, które można uwzględnić w ocenie psychometrycznej.

5.  Piagetowska teoria rozwoju poznawczego (stadia, pojęcie stałości przedmiotu, skale rozwojowe typu piagetowskiego).

6.  Diagnoza rozwoju i funkcjonowania dziecka podczas sesji zabawy - wykorzystanie danych do konstruowania programu domowego i wspomagania interakcji komunikacyjnej przez rodziców.

7. Samoświadomość, autoregulacja i ocena rozwoju emocjonalno-społecznego.

8. Ocena funkcjonowania uwagi i pamięci oraz uczenia się.

9. Rozwojowe skale obserwacyjne.