Dobra kadra Szkolenia dla psychologów i pedagogów » Szkolenia

Szkolenia dla psychologów i pedagogów » Szkolenia

Nowe szkolenia w ofercie
Moje 7 zmysłów. Zastosowanie metody integracji sensorycznej w pracy nauczyciela przedszkola/ żłobka. Założenia, strategie, SOS. Wspieranie rozwoju sensorycznego małego dziecka.
Metoda Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne - warsztat szkoleniowy I st.
W świecie zmysłów – metody aktywizacji dziecka z głęboką niepełnosprawnością intelektualną
Wspomaganie wzorca grafomotorycznego u dzieci w wieku przedszkolnym na bazie programu SIhand
Terapeutyczna rola bajek
Temat szkolenia
Aktywne metody pracy z dzieckiem
Diagnoza dysleksji i działania korekcyjno-kompensacyjne.
Diagnoza i terapia funkcji wzrokowych (kurs 67 godz.)
Diagnoza i wczesna interwencja wobec problemów rodziny w kontekście zaburzonych zachowań dziecka (warsztat podstawowy)
Diagnoza rozwoju i ocena funkcjonowania dziecka w wieku 0-3 lat
Dziecko o specyficznych wymaganiach edukacyjnych
Jak budować relację nauczyciel-rodzic
Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci i młodzieży.
Jak rozmawiać z nastolatkiem o zachowaniach ryzykownych
Jak skutecznie przeciwdziałać przemocy rówieśniczej i prześladowaniu w szkole.
Jak wspierać rozwój koncentracji uwagi dziecka w wieku przedszkolnym.
Metoda Dobrego Startu - część praktyczna
Metoda Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne - warsztat szkoleniowy I st.
Metody pracy z dziećmi i młodzieżą z trudnościami w funkcjonowaniu społecznym
Moje 7 zmysłów. Zastosowanie metody integracji sensorycznej w pracy nauczyciela przedszkola/ żłobka. Założenia, strategie, SOS. Wspieranie rozwoju sensorycznego małego dziecka.
Niezwykły świat baśni i bajek
Nowoczesne techniki uczenia się
Podróż do Krainy Fantazji - rozwijanie twórczości i kreatywności dzieci w wieku przedszkolnym.
Praca z oddechem i ciałem. Programy aktywności
Szkoła Terapii Ręki - kurs w Warszawie
Terapeutyczna rola bajek
Terapia niedyrektywna dzieci autystycznych i dzieci z zaburzeniami zachowania cz.I i II
Terapia ręki - wspomaganie funkcji pisania
Terapia ręki w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym
W świecie zmysłów – metody aktywizacji dziecka z głęboką niepełnosprawnością intelektualną
Wspomaganie wzorca grafomotorycznego u dzieci w wieku przedszkolnym na bazie programu SIhand
Wzrok i słuch – zmysły wiodące w uczeniu się w aspekcie Integracji Sensorycznej
Zaburzenia Integracji Sensorycznej w przedszkolu
Zespół Aspergera - diagnoza i wybrane metody terapii
Znaczenie funkcji wzrokowych w diagnozie i terapii dysleksji
Znaczenie integracji sensorycznej w autyzmie