Dobra kadra Szkolenia dla psychologów i pedagogów » Warunki uczestnictwa

Szkolenia dla psychologów i pedagogów » Warunki uczestnictwa

Aby wziąć udział w wybranych przez Państwa szkoleniach należy:

  • Wypełnić formularz zgłoszeniowy on-line znajdujący się przy konkretnym szkoleniu na stronie internetowej www.dobrakadra.edu.pl
  • Po ukazaniu się terminu wybranego szkolenia w zakładce „Kalendarium” na stronie www.dobrakadra.edu.pl należy dokonać wpłaty na konto

          BGŻ BNP Paribas 32 1750 0012 0000 0000 3196 2676

          w  treści przelewu podając imię i nazwisko oraz nazwę szkolenia.

W szkoleniu mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które otrzymały  mailem potwierdzenie dokonania wpłaty oraz potwierdzenie kwalifikacji na szkolenie.

Nabór zostaje zamknięty po tym jak wpłat dokona przewidziana na dane szkolenie liczba osób. Jeśli nabór jest zamknięty nie należy już dokonywać wpłat ponieważ to oznacza, że nie ma już miejsc na dane szkolenie.


Faktura zostanie wystawiona zgodnie z danymi wprowadzonymi podczas rejestracji.

W przypadku rezygnacji ze szkolenia należy poinformować o tym pisemnie, najpóźniej 7 dni przed planowanym terminem szkolenia.


Rezerwacja noclegów zostanie dokonana zgodnie ze  zgłoszonym zapotrzebowaniem. Ostateczna informacja dotycząca odbycia się szkolenia w zaplanowanym terminie wysyłana jest uczestnikom 7 dni przed szkoleniem.

W przypadku nieodbycia się szkolenia istnieje możliwość zwrotu wpłaconej kwoty lub przeznaczenie jej na inne wybrane szkolenie. Szkolenie musi zostać zrealizowane do końca danego roku kalendarzowego. W przeciwnym razie wpłacona kwota przepada.


Centrum Kształcenia zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora. W takim wypadku następuje zwrot wpłat uczestnikom.

UWAGA:

Osoby biorące udział w szkoleniach i kursach organizowanych przez Centrum Kształcenia „Dobra Kadra” zobowiązują się do przestrzegania praw związanych z ochroną własności intelektualnej tj:

  1. Materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi, zabrania się kopiowania ich całości lub fragmentów bez uzyskania zgody autora
  2. Zabrania się używania wszelkich urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk bez wyraźnej, pisemnej zgody organizatora kursu.
  3. Szkolenia i kursy przeprowadzane w Centrum mają charakter kursów doskonalących dla specjalistów, co oznacza, że wiedzę z nich wyniesioną można wykorzystywać wyłącznie do pracy z pacjentami. Nasze formy doskonalenia nie uprawniają do prowadzenia szkoleń dla dorosłych.