Dobra kadra Szkolenia wyjazdowe

Akredytacja

Szkolenia wyjazdowe

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łodzi2017-01-05

Jak radzić sobie z agresją i przemocą wśród dzieci i młodzieży, 21.10.2016r.