Dobra kadra Szkolenia wyjazdowe

Akredytacja

Szkolenia wyjazdowe

Przedszkole Miejskie Nr 109 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi2019-05-17

Funkcje słuchowo-językowe w procesie uczenia się. Praca z dzieckiem z CAPD. 20.04.2019r.